deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

參加國立宜蘭大學主辦花蓮縣有機農業整體規劃研習会

分享稻米出口實務以及稻米國際品牌化的市場商機

文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台湾食品流通事情視察に


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2.jpg 3.JPG 5.jpg 7.JPG 8.jpg 9-1.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 19.JPG 20.jpg 21.JPG 22.JPG 23.JPG 29.jpg 30.JPG 31.jpg  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 1.jpg 2.jpg 3.JPG 4.jpg 5-1.jpg 5-2.JPG 5.jpg 6.JPG 7.jpg 8.JPG 9.jpg 10.jpg 11.JPG 13.JPG 15.jpg 16-1.JPG 17.JPG 18.jpg  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1-1.JPG 1-2.jpg 1.JPG 2.JPG 3.jpg 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.jpg 11.JPG 12-1.jpg 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.jpg 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 26.jpg 27-1.jpg 27.JPG  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1-1.jpg 1-2.jpg 1-3.jpg 1-4.jpg 2.jpg 3.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 11-1.jpg 11-2.jpg 12.jpg 13.jpg 13-1.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 18.jpg 24.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 31-1.jpg 31-2.jpg 31-3.jpg 31-4.jpg 32.jpg 33.jpg 33-1.jpg 33-2.jpg 33-3.jpg 34.jpg 40.jpg 43.jpg 45.jpg 50.jpg 51.jpg 54.jpg 55.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 64-1.jpg 65.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg 71.jpg 72.jpg 76.jpg 76-1.jpg 80.jpg 81.jpg 81-1.jpg 81-2.jpg 82.jpg 83.jpg 84.jpg 90.jpg 91.jpg 91-1.jpg 91-2.jpg 92.jpg 0-1.jpg 1.jpg 96.jpg 97.jpg 98.jpg 99.jpg 101.jpg 93.jpg 94.jpg  


deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

山形置賜,上山地區有豐富的觀光資源及悠久的歷史背景.

四季風景各異,有牛肉,水果等各樣的美食.

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC01036.JPG  

的一年開始了,為了帶給台灣顧客美味、安心、安全,最高品質的日本產稻米

deysan123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23